De activiteiten van de stichting zijn o.a.:
- Het geven van cursussen, workshops en studiedagen voor (toekomstige) Sinten, Pieten en belangstellenden;
- Het beheren van een kwaliteitskeurmerk;
- Het uitgeven van een informatieve nieuwsbrief voor leden-donateurs en houders van het SVVS-keurmerk;
- Het ondersteunen van alle activiteiten die het sinterklaasfeest bevorderen.
Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.sinterklaaskeurmerk.nl

 


Het Sint Nicolaasgenootschap Nederland is een vereniging die als doelstelling heeft om zowel het culturele als historische aspect van Sint Nicoaas in ere te houden. Zij doen dit o.a. door een aantal jaarlijkse bijeenkomsten, waarlezingen en workshops te organiseren. Tevens verzorgen zij om de twee jaar een praktijkcursus. In het verleden hebben diverse medewerkers van de Stichting Bergse Pepernoten Brigade deel genomen aan deze cursus en hebben zij de nodige certificaten gehaald.

Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.sngnederland.nl